Účtovníctvo, dane, mzdy, odvody, ekonomika

Hoci pojem "účtovníctvo" vo všeobecnosti znamená zdokumentovanie všetkých finančných transakcií vo vnútri firmy ale aj smerom k externým dodávateľom a odberateľom, my považujeme účtovníctvo za výrazný nástroj pri riadení firmy. Dobre vedené účtovníctvo umožňuje včas indikovať problémové stavy vo firmách.

 

Naši účtovníci sa profesionálne starajú o agendu zverených firiem. Každý účtovník má pri tom zverený len taký objem zákazníkov, aby mohol všetky účtovné operácie zvládnuť profesionálne a pritom stále udržiavať osobný kontakt so zákazníkmi.

Ak nám zveríte Vaše účtovníctvo, nikdy sa Vám nestane, že váš problém "uviazne" medzi spojovateťkou, asistentkou alebo neosobným účtovníkom.

Kompletné účtovnícke služby

Komplexné spracovanie účtovníctva, podklady pre všetky daňové priznania, ekonomické služby.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva si žiadna firma nevedie podvojné účtovníctvo, pokiaľ za týmto účelom nezamestnáva samostatného účtovníka alebo účtovníčku. Pri vedení podvojného účtovníctva vám nielen správne zaúčtujeme všetky výnosy a náklady, ale aj poradíme ako čo najefektívnejšie realizovať finančné transakcie. Vedenie podvojného účtovníctva spolu s agendou DPH je preto ťažiskom našej každodennej práce.
Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Vo všeobecnosti je známe, že na trhu existuje mnoho bezplatného softvéru na vedenie jednoduchého účtovníctva. Jeho používanie však vyžaduje určité účtovné znalosti a napriek tomu je potrebné častokrát prediskutovať problém s profesionálnym účtovníkom. Naše služby budete potrebovať o to viac, čím budete úspešnejší a budete mať menej voľného času na vedenie jednoduchého účtovníctva.
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka. Nie je pri tom dôležité, či je pracovník zamestnaný na trvalý pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Mzdy a personálna agenda sú jednou z dôležitých náplní práce našej firmy. Samozrejme, že personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných …
Evidencia majetku

Evidencia majetku

Zákon o účtovníctve č. 531/2003 Z. z. umožňuje podnikom využívať okrem daňových odpisov aj tzv. účtovné odpisy. Podniky môžu využívať v účtovníctve akékoľvek odpisové metódy, ktoré podnikom umožnia lepšie zohľadnovať konkrétne podmienky využívania dlhodobého majetku. To umožňuje podnikom presnejšie sledovať opotrebovávanie dlhodobého majetku. Účtovné odpisy majetku vychádzajú pri výpočte taktiež …
Pracovné cesty

Pracovné cesty

Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na pracovnú cestu, má upravený režim, na základe ktorého sa podávajú žiadosti o pracovnú cestu, získavajú diéty a vreckové, organizuje doprava počas služobnej cesty, vypočítavajú cestovné náhrady a podávajú správy z pracovnej cesty…
Kniha prevádzky motorového vozidla

Kniha prevádzky motorového vozidla

Služobné vozidlo – Ak zamestnanci používajú pri služobných cestách služobné motorové vozidlo, musia dodržiavať zásady povinných prestávok a tieto ihneď zapísať do knihy jázd. Použitie všetkých prostriedkov je uhrádzané …

Cenník

Komplexné spracovanie účtovníctva, podklady pre všetky daňové priznania, ekonomické služby.Spracovanie podvojného účtovníctva

 

1-99 položiek 99€
100-199 položiek 169€
200-299 položiek 199€
300-399 položiek 259€
400-499 položiek 299€
500-599 položiek 379€
600-699 položiek 499€ (dohoda)


Spracovanie miezd

 

Mzda pre trvalého, aj dočasného zamestnanca 12€
Prihláška zamestnanca do SP, ZP (vrátane odhlášky pri odchode z pracovného pomeru) 12€
Elektronická komunikácia so SP, ZP, FS 20€
Ročné zúčtovanie dane 20€
Mzda cudzinca pracujúceho v SR 15€
Excelovské reporty dodané klientom 30€/hod
Prihláška spoločnosti do SP, ZP, FS 50€Pre detailnejšie informácie o cenách jednotlivých služieb, položkách, ktoré cena obsahuje a neobsahuje a paušáloch, ktoré ponúkame, navštívte, prosíme, podstránku konkrétnej služby alebo nás kontaktujte.
Ako funguje služba Podvojné Účtovníctvo pre malé spoločnosti?
V tomto prípade pre klienta spracovávame aj pokladničné doklady s pokladničnou knihou, aj evidenciu došlých faktúr. Za klienta nikdy nespracovávame odoslané faktúry, ostatné funguje tak isto, ako pri väčších spoločnostiach. Elektronicky za klienta komunikujeme s Finančnou správou a klient dostáva od nás propozície k úhrade.