Vedenie podvojného účtovníctva pre malé aj veľké firmy

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva si žiadna firma nevedie podvojné účtovníctvo, pokiaľ za týmto účelom nezamestnáva samostatného účtovníka alebo účtovníčku.

Pri vedení podvojného účtovníctva vám nielen správne zaúčtujeme všetky výnosy a náklady, ale aj poradíme ako čo najefektívnejšie realizovať finančné transakcie. Vedenie podvojného účtovníctva spolu s agendou DPH je preto ťažiskom našej každodennej práce.