Komplexné spracovanie účtovníctva, podklady pre všetky daňové priznania, ekonomické služby

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Zorganizovanie, nastavenie a optimalizovanie účtovníctva. Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdy a personalistika, evidencia majetku, pracovné cesty, kniha prevádzky motorového vozidla a ďalšie účtovnícke služby pre malé a veľké firmy.
Daňové priznania

Daňové priznania

Príprava všetkých daňových povinností klienta, priebežné vyhodnocovanie základu dane, jeho optimalizácia vrámci platej legislatívy. Daň z príjmov právnických ôsob, daň z príjmov fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností.
Ostatné ekonomické služby

Ostatné ekonomické služby

Outsourcing podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov; vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr so splatnosťou záväzkov a pohľadávok, modifikácia hospodárskeho výsledku na daňový základ, účtovné smernice, návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia spoločníkov.