Ostatné ekonomické služby

Outsourcing iných ekonomických činností podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov: vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr so splatnosťou záväzkov a pohľadávok, modifikácia hospodárskeho výsledku na daňový základ, účtovné smernice, návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia spoločníkov.
Image

Ponúkame ekonomické služby

Vyberte si z ponuky služieb alebo nás kontaktujte ohľadom ponuky na mieru

Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní klientom, ktorí si z akýchkoľvek dôvodov neviedli účtovníctvo.
Zápisnice z Valného zhromaždenia

Zápisnice z Valného zhromaždenia

Návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia z ekonomického a daňového hľadiska: na rozdelenie hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie, na vysporiadanie straty.
Tvorba interných smerníc

Tvorba interných smerníc

Cieľom je klientom vypracovať funkčné ekonomické smernice, interné firemné predpisy riešiace napr. obeh účtovných dokladov, spracovanie tuzemských a valutových pokladní, zásoby, pracovno-právne otázky, čerpanie sociálneho fondu …
Vratka DPH z krajín EU

Vratka DPH z krajín EU

V rámci EU všeobecné pravidlá pre vrátenie DPH (refundáciu) zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členkom štáte vrátenia dane, ale ktoré majú sídlo v inom členskom štáte, vyplývajú zo SMERNICE RADY 2008/9/ES z 12. 2. 2008.

CenníkOstatné ekonomické služby

 

Spracovanie dokladov (tlačenie dokladov zaslaných mailom, pokladničných dokladov, evidencia faktúr,…) 25€/hod
Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom, vlastné excelovské reporty dodané klientom 40€/hod
Spracovanie žiadosti o zníženie platenia preddavkov na daň z príjmov (+ podklad k žiadosti, zostavenie účtovnej závierky) 50€/ks
Príprava dokladov pri spracovaní daňových priznaní 39€/hod
Registrácia za plátcu DPH 100€/registrácia
Zápisnica z Valného zhromaždenia pre schválenie závierky 25€/ks
Elektronické odoslanie schválenej závierky do Registra závierok 25€/ks
Evidencia obchodov s CP, vedenie skladovej evidencie 33€/hod
Spracovanie vnútropodnikových smerníc 200€/smernica
Reporting, výkazníctvo v SJ alebo AJ 30€/hod
Zastupovanie počas daňovej kontroly, kontroly zo Sociálnej poisťovne 33€/hod
Vyúčtovanie dotácií, grantov 33€/hodPre detailnejšie informácie o cenách jednotlivých služieb, položkách, ktoré cena obsahuje a neobsahuje a paušáloch, ktoré ponúkame, navštívte, prosíme, podstránku konkrétnej služby alebo nás kontaktujte.