Pracovné cesty

Problematika pracovných ciest (alebo služobných ciest) sa týka zamestnancov, živnostníkov, ale aj štatutárov firmy (bez zamestnaneckého pomeru).

 

Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na pracovnú cestu, má upravený režim, na základe ktorého sa podávajú žiadosti o pracovnú cestu, získavajú diéty a vreckové, organizuje doprava počas služobnej cesty, vypočítavajú cestovné náhrady a podávajú správy z pracovnej cesty.