Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Daňové priznanie do 15 dní podáte vtedy, ak je nehnuteľnosť vydražená.

 

Ide o: vlastníkov, správcov, nájomcov, alebo skutočných užívateľov pozemkov, bytov, rodinných domov alebo stavieb.